Headers ohio dj en thema

Onderstaand twee publicaties en de link naar de Belastingdienst:

U wilt de werknemers van uw bedrijf waarschijnlijk niet laten opdraaien voor de kosten van een personeelsfeest. Voor de fiscale behandeling maakt het nu erg uit of het personeelsevenement op de werkplek plaatsvindt of buiten de deur. Daar lijkt echter wat verandering in te komen door recente uitlatingen van de Belastingdienst.

Onder de nieuwe werkkostenregeling kan uw bedrijf hapjes en drankjes onbelast aan werknemers verstrekken als het feest op de werkplek plaatsvindt. Er geldt dan namelijk een nihilwaardering. Hierdoor is er geen sprake van (belast) loon en hoeft u de verstrekking niet in de vrije ruimte op te nemen om deze onbelast aan de werknemers te kunnen doen. Gaat het echter om hapjes en drankjes op een externe locatie, dan geldt de nihilwaardering niet. U moet de verstrekking dan ten laste van de vrije ruimte brengen als u de werknemer niet voor de belastingheffing wilt laten opdraaien. Recent heeft de fiscus aangegeven dat een personeelsfeest overwegend zakelijk is, aangezien het plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. En als een evenement overwegend zakelijk is, dan geldt onder voorwaarden de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfskosten. De hapjes, drankjes en maaltijden op de externe locatie en een eventuele overnachting hoeft u dan niet ten laste van de vrije ruimte te brengen. Reiskosten kunt u dan ook onbelast vergoeden, omdat vanwege de zakelijkheid van het evenement de gerichte vrijstelling voor reiskosten geldt.

Een personeelsdag kan zowel een zakelijk als niet-zakelijke deel hebben. U kunt bijvoorbeeld een studie ochtend combineren met een middag waarbij het amusement centraal staat. De ochtend valt dan onder de gerichte vrijstelling voor cursussen en congressen. De kosten van de middag moet u bij het loon tellen of onderbrengen in de vrije ruimte. Overheerst echter het zakelijke karakter, dan hoeft u deze splitsing tussen zakelijke en consumptieve kosten niet te maken

Bron CLC VECTA

Een feest op eigen bedrijfsterrein of in je eigen bedrijfspand is vrijgesteld, ook voor werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren (let wel op met medewerkers van meerdere locaties in een verbonden vennootschap!). Het moet hierbij wel gaan om een ruimte of plek van het bedrijf waarvoor je als werkgever een doorlopende Arbo- verantwoordelijkheid hebt. Dit kan bijvoorbeeld een kantine zijn, maar ook een loods, een bedrijfshal, het parkeerterrein, de centrale ontvangsthal, etc.
Enkel het verstrekken van de maaltijd (op de werkplek tijdens het feest) wordt belast. Het normbedrag hiervoor was in 2015 € 3,20 per medewerker, ongeacht of het om een ontbijt, lunch of diner gaat. Het normbedrag min de eventuele eigen bijdrage van de werknemer is loon van de werknemer of kun je onderbrengen in de vrije ruimte.

Belastingdienst -werk kosten regeling