Headers ohio voorpagina

BTW-Tarieven

Indien er bij de prijs BTW laag of hoog vermeld staat dan gelden de volgende tarieven:
BTW laag is 6%, BTW hoog is 21 % .
LET OP: BIJ PRIVE FEESTEN IS HET GENOEMDE GAGE ALTIJD INCLUSIEF het genoemde BTW tarief.
BIJ ALLE ANDERE OPTREDENS IS HET BTW TARIEF EXCLUSIEF. WANNEER ER EEN NETTO GAGE STAAT DAN GELDT DAT ALLEEN VOOR PRIVEFEESTEN EN IS HET BTW TARIEF NUL.

NETTO gages

Een artiest / muzikant die een NETTO gage mag ontvangen is geen beroeps artiest / muzikant. Netto gages zijn altijd vrij van BTW en gelden alleen voor privefeesten zoals bruiloften, verjaardagen e.d. Voor alle bedrijfsmatige optredens zoals openbare optredens, bedrijfsfeesten e.d. moeten wij de artiest / muzikant verlonen. Wij zorgen voor de afdracht van alle loonheffingen en premies. D.w.z. dat het nettogage vermeerderd wordt met loonheffingen en BTW.

UITKOOP gages

Een beroepsartiest moet in bezit zijn van een VAR (verklaring arbeidsrelatie). Hierdoor kan een beroepsartiest NOOIT voor een nettogage werken en is zijn gage dus altijd (ook bij privefeesten) UITKOOP. Dus inclusief alle sociale lasten.

Buma

Sinds 01.01.2013 zijn wij wettelijk verplicht om bij artiesten de kosten voor Buma te heffen. Dit is 7% over de uitkoopgage excl. BTW. Alleen privefeesten vallen buiten deze regeling.

button 150 facebook ohio